Záměry na území ČR
Kód záměru: STC244
Název záměru: Přeložka silnice I/38 v úseku Kalabousek - Malín
Znění novely zákona: č. 93/2004 Sb.
Stav: Prodloužení platnosti stanoviska
Podlimitní:
Zařazení: II/9.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Středočeský krajKutná HoraCírkviceCírkvice u Kutné Hory
Středočeský krajKutná HoraKutná HoraMalín
Středočeský krajKutná HoraNové DvoryNové Dvory u Kutné Hory
Středočeský krajKutná HoraTřebešiceTřebešice
Středočeský krajKutná HoraČáslavČáslav
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 12.02.2019 15:02
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4
IČ oznamovatele: 65993390
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ne
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Příhoda Pavel Ing., CSc.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: STC244_oznameni.doc (1210 kB) - 09.12.2004 16:50:50
Informace o oznámení: STC244_infOznam.doc (66 kB) - 09.12.2004 16:32:05
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: STC244_zjistovaci.doc (117 kB) - 24.01.2005 12:42:46
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Příhoda Pavel Ing., CSc.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: STC244_dokumentace.doc (1857 kB) - 10.04.2006 13:40:42
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: STC244_infDokumentace.doc (60 kB) - 10.04.2006 13:40:42
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Konopásek Václav Ing., CSc.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: STC244_posudek.doc (996 kB) - 30.06.2006 11:45:36
Informace o posudku: STC244_infPosudek.doc (60 kB) - 30.06.2006 11:45:37
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
STC244_inf1VP.doc (60 kB) - 30.06.2006 11:47:25
Zápis z 1. veřejného projednání: STC244_zapis1VP.doc (108 kB) - 10.08.2006 10:49:44
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: STC244_zaveryStan.zip (129 kB) - 10.05.2016 15:30:12
Prodloužení stanoviska: STC244_prodlouzeniStan.zip (103 kB) - 12.02.2019 15:02:07
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
StředočeskýKutná HoraMěstský úřad Kutná Hora
StředočeskýKutná HoraMěstský úřad Čáslav
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: Platnost stanoviska byla prodloužena závěrem zjišťovacího řízení ze dne 7.5.2010 (viz OV1102) do 23.8.2010 a následně vyjádřením MŽP, OPVIP ze dne 7.6.2011, č.j.: 46212/ENV/11 o 5 let, tzn. do 23.8.2015.