Záměry na území ČR
Kód záměru: PLK1106
Název záměru: Dostavba bioplynové stanice – farma pro chov a výkrm prasat v Poběžovicích
Znění novely zákona: č. 163/2006 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/10.15
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Plzeňský krajDomažlicePoběžovicePoběžovice u Domažlic
Plzeňský krajDomažlicePoběžoviceSedlec u Poběžovic
Příslušný úřad: Krajský úřad Plzeňského kraje
Datum a čas posledních úprav: 12.12.2007 08:54
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: SP Poběžovice a.s., Hostouňská 45, 345 22 Poběžovice
IČ oznamovatele: 45350281
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: * Nezpracováno autorizovanou osobou
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: PLK1106_oznameni.zip (1070 kB) - 10.07.2007 09:26:40
Informace o oznámení: PLK1106_infOznam.doc (55 kB) - 10.07.2007 09:26:40
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: PLK1106_zjistovaci.zip (332 kB) - 02.08.2007 09:39:23
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Nešpor Miroslav Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: PLK1106_dokumentace.zip (2824 kB) - 13.09.2007 07:15:23
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: PLK1106_infDokumentace.doc (55 kB) - 13.09.2007 07:15:23
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Konopásek Václav Ing., CSc.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
02.11.2007
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: PLK1106_posudek.doc (916 kB) - 02.11.2007 08:06:15
Informace o posudku: PLK1106_infPosudek.doc (55 kB) - 02.11.2007 08:06:15
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
12.12.2007
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000: Neprokázán
Text stanoviska: PLK1106_zaveryStan.doc (149 kB) - 12.12.2007 08:54:11
Prodloužení stanoviska:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
PlzeňskýDomažliceMěstský úřad Poběžovice
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: