Záměry na území ČR
Kód záměru: STC1405
Název záměru: Green square Říčany - hala R1
Znění novely zákona: č. 436/2009 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/10.6
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Středočeský krajPraha-východŘíčanyŘíčany u Prahy
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 12.01.2016 10:03
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: CONTERA Investment III.s.r.o., Štefánkova 18/25, 150 00 Praha 5
IČ oznamovatele: 24702668
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
04.04.2011
Termín pro zaslání vyjádření: 25.04.2011
Zpracovatel oznámení: Paciorková Jarmila Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: STC1405_oznameni.zip (9131 kB) - 04.04.2011 15:00:23
Informace o oznámení: STC1405_infOznam.doc (55 kB) - 04.04.2011 14:29:59
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
16.05.2011
Závěry zjišťovacího řízení: STC1405_zjistovaci.doc (112 kB) - 16.05.2011 06:12:26
Informace o závěru zjišťovacího řízení: STC1405_infZjistovaci.doc (64 kB) - 12.01.2016 10:03:46
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
StředočeskýPraha-východMěstský úřad Říčany
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Paciorková Jarmila Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
03.08.2011
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: STC1405_dokumentace.zip (23183 kB) - 02.08.2011 08:25:09
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: STC1405_infDokumentace.doc (84 kB) - 04.08.2011 08:50:56
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Konopásek Václav Ing., CSc.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
02.12.2011
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: STC1405_posudek.zip (16227 kB) - 30.11.2011 12:58:22
Informace o posudku: STC1405_infPosudek.doc (59 kB) - 02.12.2011 08:09:15
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
21.12.2011
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
STC1405_inf1VP.doc (56 kB) - 16.01.2012 09:43:16
Zápis z 1. veřejného projednání: STC1405_zapis1VP.zip (703 kB) - 16.01.2012 09:43:18
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
16.02.2012
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: STC1405_zaveryStan.doc (195 kB) - 16.02.2012 10:03:24
Prodloužení stanoviska:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
StředočeskýPraha-východMěstský úřad Říčany
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: