Záměry na území ČR
Kód záměru: ULK603
Název záměru: Stáje pro výkrm prasat Lkáň
Znění novely zákona: č. 216/2007 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: I/1.7
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Ústecký krajLitoměřiceLkáňLkáň
Příslušný úřad: Krajský úřad Ústeckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 04.12.2012 12:47
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Zemědělské družstvo Klapý
IČ oznamovatele: 00120693
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
17.12.2009
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Pantoflíček Petr Ing.
Text oznámení záměru: ULK603_oznameni.pdf (5580 kB) - 15.12.2009 17:19:14
Informace o oznámení: ULK603_infOznam.doc (38 kB) - 17.12.2009 13:12:49
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
02.03.2010
Závěry zjišťovacího řízení: ULK603_zjistovaci.pdf (5120 kB) - 01.03.2010 13:30:43
Informace o závěru zjišťovacího řízení: ULK603_infZjistovaci.doc (38 kB) - 04.12.2012 12:47:24
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Pantoflíček Petr Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: ULK603_dokumentace.pdf (5580 kB) - 10.05.2010 08:47:02
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Nešpor Miroslav Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
12.05.2010
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: ULK603_posudek.doc (900 kB) - 10.05.2010 08:53:04
Informace o posudku: ULK603_infPosudek.doc (42 kB) - 26.05.2010 08:03:03
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
09.06.2010
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
ULK603_inf1VP.doc (38 kB) - 08.06.2010 10:16:42
Zápis z 1. veřejného projednání: ULK603_zapis1VP.doc (98 kB) - 30.06.2010 08:55:14
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
22.09.2010
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: ULK603_zaveryStan.doc (210 kB) - 21.09.2010 07:51:29
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: Oznámení bylo předloženo s obsahem a rozsahem podle přílohy č.4 zákona a bylo s ním dále nakládáno jako s dokumentací, postupem podle § 8 zákona. Chybějící Informace o zveřejnění dokumentace již není dohledatelná.