Záměry na území ČR
Kód záměru: STC024
Název záměru: Výkrmna brojlerů farma Hasina
Znění novely zákona: č. 100/2001 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/1.5
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Středočeský krajNymburkRožďaloviceHasina
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 07.05.2003 15:48
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: ZENA-zemědělský nákup a.s., Palackého 863, 293 01 M. Bol. (zastup. Ing. Nešpor)
IČ oznamovatele: 45148163
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Nešpor Miroslav Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: STC024_oznameni.doc (737 kB) - 06.08.2002 08:43:04
Informace o oznámení: STC024_infOznam.doc (49 kB) - 06.08.2002 08:43:08
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: STC024_zjistovaci.doc (49 kB) - 02.10.2002 14:46:22
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Nešpor Miroslav Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: STC024_dokumentace.doc (443 kB) - 28.11.2002 11:21:41
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: STC024_infDokumentace.doc (48 kB) - 28.11.2002 11:21:57
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Pantoflíček Petr Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: STC024_posudek.doc (406 kB) - 19.03.2003 09:48:41
Informace o posudku: STC024_infPosudek.doc (69 kB) - 19.03.2003 10:05:55
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
STC024_inf1VP.doc (52 kB) - 09.04.2003 14:12:48
Zápis z 1. veřejného projednání: STC024_zapis1VP.doc (117 kB) - 16.06.2003 14:30:36
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: STC024_zaveryStan.doc (112 kB) - 05.10.2004 14:47:30
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: