Záměry na území ČR
Kód záměru: LBK242
Název záměru: Produkční stáj - Agro Český Ráj
Znění novely zákona: č. 163/2006 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: I/1.7
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Liberecký krajSemilyVyskeřVyskeř
Příslušný úřad: Krajský úřad Libereckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 17.10.2016 08:23
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Agro Český Ráj
IČ oznamovatele: 25920421
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Nešpor Miroslav Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL: Podtrosecká údolí
Text oznámení záměru: LBK242_oznameni.doc (3410 kB) - 25.05.2007 09:03:27
Text vyhodnocení na soustavu Natura 2000: Text vyhodnocení na soustavu Natura 2000 je součástí textové/tištěné části oznámení
Informace o oznámení: LBK242_infOznam.rtf (161 kB) - 25.05.2007 09:03:27
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení:
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Nevyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Žídková Pavla Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: LBK242_posudek.doc (291 kB) - 16.08.2007 11:33:12
Informace o posudku: LBK242_infPosudek.rtf (164 kB) - 16.08.2007 11:33:13
Text vyhodnocení na soustavu Natura 2000: Text vyhodnocení na soustavu Natura 2000 je součástí textové/tištěné části posudku
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
16.08.2007
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
LBK242_inf1VP.rtf (164 kB) - 05.12.2007 17:07:59
Zápis z 1. veřejného projednání: LBK242_zapis1VP.doc (86 kB) - 05.12.2007 17:07:59
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
14.11.2007
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000: Neprokázán
Text stanoviska: LBK242_zaveryStan.doc (122 kB) - 06.12.2007 08:33:45
Prodloužení stanoviska:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
LibereckýSemilyMěstský úřad Turnov
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: