Záměry na území ČR
Kód záměru: OLK390
Název záměru: Bioplynová stanice Drahotuše-farma Klokočí
Znění novely zákona: č. 216/2007 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/3.1;§4 odst. 1 písm. d
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Olomoucký krajPřerovKlokočíKlokočí
Příslušný úřad: Krajský úřad Olomouckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 23.12.2009 12:25
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Drahotuše zemědělská a.s., Milenov 135, 753 61 Drahotuše
IČ oznamovatele: 65138414
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
23.05.2008
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Obal Libor Ing.
Text oznámení záměru: OLK390_oznameni.doc (767 kB) - 21.05.2008 13:33:25
Informace o oznámení: OLK390_infOznam.doc (46 kB) - 21.05.2008 13:33:25
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
25.06.2008
Závěry zjišťovacího řízení: OLK390_zjistovaci.doc (133 kB) - 23.06.2008 11:12:16
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Nešpor Miroslav Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
25.06.2009
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: OLK390_dokumentace.zip (26786 kB) - 30.10.2009 08:34:09
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: OLK390_infDokumentace.doc (77 kB) - 23.06.2009 12:57:39
Vrácení dokumentace: OLK390_vraceni.doc (50 kB) - 24.09.2009 08:19:56
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Přílepek Radek Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
30.10.2009
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: OLK390_posudek.pdf (6498 kB) - 30.10.2009 08:36:30
Informace o posudku: OLK390_infPosudek.doc (52 kB) - 30.10.2009 08:36:30
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
12.11.2009
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
OLK390_inf1VP.doc (45 kB) - 10.11.2009 14:23:26
Zápis z 1. veřejného projednání: OLK390_zapis1VP.doc (140 kB) - 11.12.2009 10:56:42
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000: Nevyloučen
Text stanoviska: OLK390_zaveryStan.doc (216 kB) - 23.12.2009 12:25:25
Prodloužení stanoviska:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
OlomouckýPřerovMěstský úřad Hranice
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: