Záměry na území ČR
Kód záměru: HKK095
Název záměru: Farma mléčného skotu Česká Metuje
Znění novely zákona: č. 93/2004 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: I/1.7
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Královéhradecký krajNáchodČeská MetujeČeská Metuje
Příslušný úřad: Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 21.04.2005 07:39
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Zemědělské družstvo Ostaš
IČ oznamovatele: 00126918
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Nešpor Miroslav Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: HKK095_oznameni.doc (1304 kB) - 13.12.2004 15:30:40
Informace o oznámení: HKK095_infOznam.doc (161 kB) - 13.12.2004 15:30:42
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: HKK095_zjistovaci.doc (171 kB) - 26.01.2005 13:12:26
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Pantoflíček Petr Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: HKK095_posudek.doc (1907 kB) - 10.03.2005 11:46:00
Informace o posudku: HKK095_infPosudek.doc (157 kB) - 10.03.2005 11:46:01
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
HKK095_inf1VP.doc (155 kB) - 16.03.2005 08:24:03
Zápis z 1. veřejného projednání: HKK095_zapis1VP.doc (97 kB) - 11.04.2005 13:30:43
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: HKK095_zaveryStan.doc (252 kB) - 21.04.2005 06:39:10
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: