Záměry na území ČR
Kód záměru: STC1936
Název záměru: Rozšíření výkrmu brojlerů Semtěš II
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: I/1.7
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Středočeský krajKutná HoraSemtěšSemtěš u Bílého Podolí
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 20.10.2016 08:12
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: RABBIT Trhový Štěpánov a.s.
IČ oznamovatele: 18622437
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru:
Informace o oznámení:
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení:
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Nešpor Miroslav Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
16.11.2015
Termín pro zaslání vyjádření: 16.12.2015
Text dokumentace: STC1936_dokumentace.pdf (9034 kB) - 12.11.2015 07:55:01
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Přílohy k dokumentaci: RS, HS, hodnocení vlivů na veřejné zdraví
STC1936_prilohaDokumentaceDOC_1.zip (2335 kB) - 12.11.2015 07:50:25
Informace o dokumentaci: STC1936_infDokumentace.doc (74 kB) - 16.11.2015 08:29:43
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Vraný Miroslav Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
05.02.2016
Termín pro zaslání vyjádření: 06.03.2016
Text posudku: STC1936_posudek.zip (7318 kB) - 04.02.2016 07:55:54
Informace o posudku: STC1936_infPosudek.doc (71 kB) - 04.02.2016 07:55:54
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
18.04.2016
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: STC1936_zaveryStan.zip (5981 kB) - 20.10.2016 08:12:39
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: