Záměry na území ČR
Kód záměru: STC2241
Název záměru: Modernizace farmy pro výkrm brojlerů Toušice
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: I/68
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Středočeský krajKolínToušiceToušice
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 05.11.2019 09:53
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: DZS Struhařov a.s., 256 01 Struhařov 75
IČ oznamovatele: 46357343
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru:
Informace o oznámení:
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení:
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Nešpor Miroslav Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
09.08.2019
Termín pro zaslání vyjádření: 09.09.2019
Text dokumentace: STC2241_dokumentace.pdf (8736 kB) - 07.08.2019 13:18:30
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Přílohy k dokumentaci: Rozptylová studie
STC2241_prilohaDokumentaceDOC_1.pdf (1269 kB) - 07.08.2019 13:18:30
Hluková studie
STC2241_prilohaDokumentaceDOC_2.pdf (571 kB) - 07.08.2019 13:19:47
Vlivy na veřejné zdraví
STC2241_prilohaDokumentaceDOC_3.pdf (217 kB) - 07.08.2019 13:20:16
Informace o dokumentaci: STC2241_infDokumentace.pdf (371 kB) - 01.10.2019 07:59:26
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Přílepek Radek Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: STC2241_posudek.pdf (4092 kB) - 05.11.2019 09:52:05
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
05.11.2019
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: STC2241_zaveryStan.pdf (524 kB) - 05.11.2019 09:53:09
Prodloužení stanoviska:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
StředočeskýKolínMěstský úřad Kolín
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: