Záměry na území ČR
Kód záměru: STC1721
Název záměru: Dostavba mléčné farmy Drhovy 2
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: I/1.7
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Středočeský krajPříbramDrhovyDrhovy
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 26.06.2015 11:34
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Zemědělské družstvo Nečín, 262 13 Nečín
IČ oznamovatele: 00108146
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení:
Text oznámení záměru:
Informace o oznámení:
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení:
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Nešpor Miroslav Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
13.01.2014
Termín pro zaslání vyjádření: 12.02.2014
Text dokumentace: STC1721_dokumentace.zip (19879 kB) - 09.01.2014 13:20:24
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: STC1721_infDokumentace.doc (67 kB) - 13.01.2014 11:32:30
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Přílepek Radek Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
20.05.2014
Termín pro zaslání vyjádření: 20.06.2014
Text posudku: STC1721_posudek.pdf (2002 kB) - 19.05.2014 17:13:05
Informace o posudku: STC1721_infPosudek.doc (65 kB) - 19.05.2014 17:13:05
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
12.08.2014
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: STC1721_zaveryStan.zip (83 kB) - 26.06.2015 11:34:16
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: