Záměry na území ČR
Kód záměru: PLK779
Název záměru: Stáj pro dojnice - Agrospol, Malý Bor a.s.
Znění novely zákona: č. 163/2006 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: I/1.7
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Plzeňský krajKlatovyMalý BorMalý Bor
Příslušný úřad: Krajský úřad Plzeňského kraje
Datum a čas posledních úprav: 13.07.2007 10:57
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Agrospol, Malý Bor a.s., Malý Bor 144, 341 01 Horažďovice
IČ oznamovatele: 49195492
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Nešpor Miroslav Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: PLK779_oznameni.zip (15468 kB) - 02.03.2007 07:43:25
Informace o oznámení: PLK779_infOznam.doc (55 kB) - 02.03.2007 07:43:26
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: PLK779_zjistovaci.zip (191 kB) - 02.04.2007 07:45:15
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Vraný Miroslav Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: PLK779_posudek.doc (1192 kB) - 07.06.2007 06:12:39
Informace o posudku: PLK779_infPosudek.doc (54 kB) - 07.06.2007 06:12:39
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000: Neprokázán
Text stanoviska: PLK779_zaveryStan.doc (146 kB) - 13.07.2007 09:56:49
Prodloužení stanoviska:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
PlzeňskýKlatovyMěstský úřad Horažďovice
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: