Záměry na území ČR
Kód záměru: STC1831
Název záměru: Stavba pro skladování produktů rostlinné výroby Polerady – přístavba dvou obilních skladovacích sil
Znění novely zákona: č. 350/2012 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/10.6
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Středočeský krajPraha-východPoleradyPolerady u Prahy
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 09.11.2016 12:06
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Václav Černý, Polerady 12, 250 63 Polerady
IČ oznamovatele: 16554400
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
29.10.2014
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: * Nezpracováno autorizovanou osobou
Text oznámení záměru: STC1831_oznameni.zip (4038 kB) - 27.10.2014 17:01:57
Informace o oznámení: STC1831_infOznam.doc (86 kB) - 29.10.2014 17:21:38
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: STC1831_zjistovaci.doc (135 kB) - 09.12.2014 11:01:00
Informace o závěru zjišťovacího řízení: STC1831_infZjistovaci.doc (57 kB) - 09.12.2014 11:01:00
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Nešpor Miroslav Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
23.03.2015
Termín pro zaslání vyjádření: 24.04.2015
Text dokumentace: STC1831_dokumentace.zip (20784 kB) - 23.03.2015 14:38:16
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: STC1831_infDokumentace.doc (58 kB) - 23.03.2015 14:38:16
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Žídková Pavla Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
14.07.2015
Termín pro zaslání vyjádření: 14.08.2015
Text posudku: STC1831_posudek.zip (1842 kB) - 14.07.2015 15:48:13
Informace o posudku: STC1831_infPosudek.doc (69 kB) - 14.07.2015 15:48:13
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
STC1831_inf1VP.doc (67 kB) - 03.08.2015 15:29:13
Zápis z 1. veřejného projednání: STC1831_zapis1VP.pdf (619 kB) - 27.08.2015 18:01:06
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
13.11.2015
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: STC1831_zaveryStan.zip (3445 kB) - 09.11.2016 12:06:29
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: