Záměry na území ČR
Kód záměru: MZP270
Název záměru: Bioplynová stanice Smilkov
Znění novely zákona: č. 216/2007 Sb.
Stav: Ukončeno z jiných důvodů
Podlimitní:
Důvody ukončení záměru: MZP270_duvodyUkonceni.pdf (67 kB) - 29.07.2011 14:03:34
Zařazení: II/3.1;§4 odst. 1 písm. d
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Středočeský krajBenešovSmilkovSmilkov
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Datum a čas posledních úprav: 29.07.2011 15:04
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Smilkov a.s, Smilkov 26, 257 89 Smilkov
IČ oznamovatele: 46357432
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
04.01.2008
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: * Nezpracováno autorizovanou osobou
Text oznámení záměru: MZP270_oznameni.zip (14664 kB) - 02.01.2008 14:22:42
Informace o oznámení: MZP270_infOznam.doc (66 kB) - 02.01.2008 14:22:42
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
08.02.2008
Závěry zjišťovacího řízení: MZP270_zjistovaci.doc (160 kB) - 08.02.2008 08:06:55
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Nešpor Miroslav Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
11.11.2010
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: MZP270_dokumentace.zip (63762 kB) - 05.11.2010 13:28:20
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: MZP270_infDokumentace.zip (310 kB) - 05.11.2010 13:41:55
Vrácení dokumentace: MZP270_vraceni.pdf (199 kB) - 16.07.2009 10:51:10
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Bajer Tomáš RNDr., CSc.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
12.04.2011
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: MZP270_posudek.pdf (9661 kB) - 11.04.2011 10:20:17
Informace o posudku: MZP270_infPosudek.pdf (70 kB) - 11.04.2011 10:20:17
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
27.07.2011
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
MZP270_inf1VP.pdf (58 kB) - 26.07.2011 08:46:20
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: Záměr byl původně veden pod kódem STC777, ve fázi dokumentace jej převzalo MŽP