Záměry na území ČR
Kód záměru: STC2254
Název záměru: Dostavba farmy pro výkrm Brojlerů Jenišovice
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: I/68
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Středočeský krajBenešovKřivsoudovKřivsoudov
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Oznamovatel: ZES Křivsoudov s.r.o., Křivsoudov 138, 257 66 Křivsoudov
IČO oznamovatele: 47542888
Datum a čas posledních úprav: 08.06.2020 10:55
OZNÁMENÍ
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení:
Text oznámení záměru:
Informace o oznámení:
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení:
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Nešpor Miroslav Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
03.10.2019
Termín pro zaslání vyjádření: 02.11.2019
Text dokumentace: STC2254_dokumentace.zip (24368 kB) - 01.10.2019 10:05:58
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: STC2254_infDokumentace.zip (704 kB) - 03.10.2019 08:27:52
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Cetl Pavel Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: STC2254_posudek.pdf (1183 kB) - 05.06.2020 12:47:19
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
13.11.2019
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
STC2254_inf1VP.zip (696 kB) - 13.11.2019 15:19:43
Zápis z 1. veřejného projednání: STC2254_zapis1VP.pdf (517 kB) - 05.06.2020 12:47:49
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
05.06.2020
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: STC2254_zaveryStan.zip (4213 kB) - 08.06.2020 10:55:14
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: