Záměry na území ČR
Kód záměru: ULK370
Název záměru: Ekoenergie Výškov
Znění novely zákona: č. 216/2007 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/3.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Ústecký krajLounyVýškovVýškov u Počerad
Příslušný úřad: Krajský úřad Ústeckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 23.07.2008 10:24
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Fabe s.r.o., Bitozeves 12, 440 01 Louny
IČ oznamovatele: 27291111
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Čepelík Jan Mgr.
Text oznámení záměru: ULK370_oznameni.pdf (3060 kB) - 14.09.2007 09:26:52
Informace o oznámení: ULK370_infOznam.doc (27 kB) - 14.09.2007 09:26:52
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
29.10.2007
Závěry zjišťovacího řízení: ULK370_zjistovaci.doc (74 kB) - 30.10.2007 12:37:52
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Čepelík Jan Mgr.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
17.12.2007
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: ULK370_dokumentace.pdf (2916 kB) - 17.12.2007 08:20:43
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: ULK370_infDokumentace.doc (30 kB) - 17.12.2007 08:20:43
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Nešpor Miroslav Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
13.03.2008
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: ULK370_posudek.doc (605 kB) - 11.03.2008 07:41:26
Informace o posudku: ULK370_infPosudek.doc (27 kB) - 11.03.2008 07:41:26
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
07.04.2008
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
ULK370_inf1VP.doc (50 kB) - 12.05.2008 06:31:52
Zápis z 1. veřejného projednání: ULK370_zapis1VP.pdf (202 kB) - 12.05.2008 06:33:21
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
22.07.2008
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000: Neprokázán
Text stanoviska: ULK370_zaveryStan.doc (120 kB) - 23.07.2008 09:23:50
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: