Záměry na území ČR
Kód záměru: ULK1043
Název záměru: Farma kuřic Lenešice - Hala 14
Znění novely zákona: č. 326/2017 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: I/68
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Ústecký krajLounyLenešiceLenešice
Příslušný úřad: Krajský úřad Ústeckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 27.03.2018 09:19
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: VEJCE CZ s.r.o., Nedokončená 1618, 198 00 Praha 9 - Kyje
IČ oznamovatele: 27428559
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Píša Radek Ing.
Text oznámení záměru:
Informace o oznámení:
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení:
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Píša Radek Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
21.12.2017
Termín pro zaslání vyjádření: 20.01.2018
Text dokumentace: ULK1043_dokumentace.zip (7912 kB) - 13.12.2017 08:56:02
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Přílohy k dokumentaci: 5 - výkresová dokumentace
ULK1043_prilohaDokumentaceDOC_1.pdf (1438 kB) - 13.12.2017 08:56:35
6 - hluková studie
ULK1043_prilohaDokumentaceDOC_2.pdf (2379 kB) - 13.12.2017 08:56:58
7 - rozptylová studie
ULK1043_prilohaDokumentaceDOC_3.pdf (1794 kB) - 13.12.2017 08:57:17
8 - hodnocení zdravotních rizik
ULK1043_prilohaDokumentaceDOC_4.pdf (164 kB) - 13.12.2017 08:57:40
VYJÁDŘENÍ K DOKUMENTACI
ULK1043_prilohaDokumentaceDOC_5.zip (961 kB) - 23.01.2018 10:31:36
Informace o dokumentaci: ULK1043_infDokumentace.zip (248 kB) - 20.12.2017 13:28:01
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Nešpor Miroslav Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: ULK1043_posudek.doc (10187 kB) - 16.02.2018 13:10:35
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
27.03.2018
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: ULK1043_zaveryStan.pdf (344 kB) - 27.03.2018 09:19:23
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: