Záměry na území ČR
Kód záměru: STC1748
Název záměru: Sklad tuhých průmyslových hnojiv - Vrdy
Znění novely zákona: č. 350/2012 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/10.4
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Středočeský krajKutná HoraVrdyDolní Bučice
Poznámka: K záměru před vydáním navazujícího povolovacího řízení bylo dne 2.6. 2015 vydáno Závazné stanovisko k ověření souladu a současně ověření změn záměru.
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 03.06.2015 09:17
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: ZZN Polabí a.s., K Vinici 1304, 286 66 Kolín V
IČ oznamovatele: 45148210
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
14.03.2014
Termín pro zaslání vyjádření: 03.04.2014
Zpracovatel oznámení: Bajer Tomáš RNDr., CSc.
Text oznámení záměru: STC1748_oznameni.zip (44890 kB) - 12.03.2014 08:59:20
Informace o oznámení: STC1748_infOznam.doc (60 kB) - 12.03.2014 09:55:53
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
17.04.2014
Závěry zjišťovacího řízení: STC1748_zjistovaci.zip (838 kB) - 17.04.2014 13:05:16
Informace o závěru zjišťovacího řízení: STC1748_infZjistovaci.doc (55 kB) - 17.04.2014 13:07:05
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Bajer Tomáš RNDr., CSc.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
08.07.2014
Termín pro zaslání vyjádření: 07.08.2014
Text dokumentace: STC1748_dokumentace.zip (56278 kB) - 30.06.2014 13:39:54
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: STC1748_infDokumentace.doc (68 kB) - 02.07.2014 09:36:07
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Nešpor Miroslav Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
15.09.2014
Termín pro zaslání vyjádření: 15.10.2014
Text posudku: STC1748_posudek.zip (7006 kB) - 03.09.2014 10:13:10
Informace o posudku: STC1748_infPosudek.doc (61 kB) - 09.09.2014 10:26:56
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
10.11.2014
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: STC1748_zaveryStan.zip (86 kB) - 03.06.2015 09:17:20
Prodloužení stanoviska:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
StředočeskýKutná HoraMěstský úřad Čáslav
StředočeskýKutná HoraObecní úřad Vrdy
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: