Záměry na území ČR
Kód záměru: STC1799
Název záměru: Novostavba pro výkrm prasat - Strážovice
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: I/1.7
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Středočeský krajBenešovKřečoviceHořetice
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 16.02.2015 13:03
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Mydlářka a.s.
IČ oznamovatele: 46356142
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení:
Text oznámení záměru:
Informace o oznámení:
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení:
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Přílepek Radek Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
01.08.2014
Termín pro zaslání vyjádření: 31.08.2014
Text dokumentace: STC1799_dokumentace.pdf (5375 kB) - 31.07.2014 11:12:01
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: STC1799_infDokumentace.doc (79 kB) - 03.11.2014 10:33:53
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Nešpor Miroslav Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
03.11.2014
Termín pro zaslání vyjádření: 03.12.2014
Text posudku: STC1799_posudek.zip (40272 kB) - 03.11.2014 10:49:15
Informace o posudku: STC1799_infPosudek.doc (77 kB) - 03.11.2014 10:53:47
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
STC1799_inf1VP.doc (74 kB) - 24.11.2014 13:35:08
Zápis z 1. veřejného projednání:
Informace o místě a času konání
2. veřejného projednání:
STC1799_inf2VP.doc (72 kB) - 08.12.2014 18:07:24
Zápis z 2. veřejného projednání: STC1799_zapis2VP.zip (1307 kB) - 13.01.2015 16:07:47
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
16.02.2015
Stanovisko: Nesouhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: STC1799_zaveryStan.doc (227 kB) - 16.02.2015 13:03:54
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: