Záměry na území ČR
Kód záměru: PAK871
Název záměru: Cerekvice nad Loučnou - Dostavba střediska
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/69
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Pardubický krajSvitavyCerekvice nad LoučnouCerekvice nad Loučnou
Příslušný úřad: Krajský úřad Pardubického kraje
Datum a čas posledních úprav: 05.03.2021 13:59
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Zemědělské družstvo Růžový palouček, Morašice 108, 569 51 Morašice
IČ oznamovatele: 00129771
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
12.06.2020
Termín pro zaslání vyjádření: 12.07.2020
Zpracovatel oznámení: Pantoflíček Petr Ing.
Text oznámení záměru: PAK871_oznameni.pdf (14642 kB) - 10.06.2020 12:30:06
Informace o oznámení: PAK871_infOznam.RTF (144 kB) - 10.06.2020 12:30:06
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
28.07.2020
Závěry zjišťovacího řízení: PAK871_zjistovaci.zip (1587 kB) - 28.07.2020 07:07:51
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
PardubickýSvitavyMěstský úřad Litomyšl
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Pantoflíček Petr Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
03.11.2020
Termín pro zaslání vyjádření: 03.12.2020
Text dokumentace: PAK871_dokumentace.zip (29122 kB) - 02.11.2020 09:38:09
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: PAK871_infDokumentace.pdf (187 kB) - 02.11.2020 09:38:09
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Nešpor Miroslav Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: PAK871_posudek.pdf (6265 kB) - 05.03.2021 13:59:16
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
08.03.2021
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: PAK871_zaveryStan.pdf (327 kB) - 05.03.2021 13:54:49
Prodloužení stanoviska:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
PardubickýSvitavyMěstský úřad Litomyšl
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: