Záměry na území ČR
Kód záměru: VYS611
Název záměru: Rekonstrukce střediska živočišné výroby Dolní Heřmanice
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: I/1.7
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Kraj VysočinaŽďár nad SázavouDolní HeřmaniceDolní Heřmanice
Příslušný úřad: Krajský úřad Kraje Vysočina
Datum a čas posledních úprav: 19.09.2012 12:34
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Hospodářské obchodní družstvo Dolní Heřmanice, Dolní Heřmanice 125, 594 01 Velké Meziříčí
IČ oznamovatele: 49434268
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení:
Text oznámení záměru:
Informace o oznámení:
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení:
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Pantoflíček Petr Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
28.05.2012
Termín pro zaslání vyjádření: 27.06.2012
Text dokumentace: VYS611_dokumentace.pdf (4532 kB) - 28.05.2012 11:35:07
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: VYS611_infDokumentace.pdf (87 kB) - 28.05.2012 11:35:07
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Nešpor Miroslav Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
01.08.2012
Termín pro zaslání vyjádření: 31.08.2012
Text posudku: VYS611_posudek.doc (9021 kB) - 01.08.2012 09:40:33
Informace o posudku: VYS611_infPosudek.pdf (85 kB) - 01.08.2012 09:40:33
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
19.09.2012
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: VYS611_zaveryStan.pdf (195 kB) - 19.09.2012 11:34:44
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: