Záměry na území ČR
Kód záměru: STC006
Název záměru: Rekonstrukce seníku na výkrmnu brojlerů Utěšenovice
Znění novely zákona: č. 100/2001 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/1.5
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Středočeský krajKutná HoraZbraslaviceÚtěšenovice
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 29.01.2003 09:47
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: RABIT Trhový Štěpánov a.s., Trhový Štěpánov 302, 257 63
IČ oznamovatele: 18622437
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Nešpor Miroslav Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: STC006_oznameni.doc (7582 kB) - 13.03.2002 12:35:42
Informace o oznámení: STC006_infOznam.doc (62 kB) - 13.03.2002 12:36:31
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: STC006_zjistovaci.doc (72 kB) - 15.04.2002 13:42:54
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Nešpor Miroslav Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: STC006_dokumentace.doc (2798 kB) - 28.08.2002 07:52:11
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: STC006_infDokumentace.doc (47 kB) - 28.08.2002 07:52:19
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Konopásek Václav Ing., CSc.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: STC006_posudek.doc (358 kB) - 11.11.2002 17:11:45
Informace o posudku: STC006_infPosudek.doc (48 kB) - 11.11.2002 17:12:42
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
STC006_inf1VP.doc (42 kB) - 11.11.2002 17:15:35
Zápis z 1. veřejného projednání: STC006_zapis1VP.doc (63 kB) - 23.12.2002 14:52:56
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: STC006_zaveryStan.doc (116 kB) - 29.01.2003 09:46:34
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: