Záměry na území ČR
Kód záměru: VYS351
Název záměru: Dostavba střediska živočišné výroby Červená Lhota
Znění novely zákona: č. 216/2007 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: I/1.7
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Kraj VysočinaTřebíčČervená LhotaČervená Lhota
Příslušný úřad: Krajský úřad Kraje Vysočina
Datum a čas posledních úprav: 07.10.2008 08:26
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Zemědělské družstvo „Podlesí“
IČ oznamovatele: 47906961
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru:
Informace o oznámení:
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení:
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Pantoflíček Petr Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
28.05.2008
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: VYS351_dokumentace.doc (1704 kB) - 28.05.2008 07:46:25
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: VYS351_infDokumentace.dot (38 kB) - 28.05.2008 07:46:25
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Nešpor Miroslav Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
08.08.2008
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: VYS351_posudek.doc (18641 kB) - 08.08.2008 07:07:55
Informace o posudku: VYS351_infPosudek.dot (39 kB) - 08.08.2008 07:07:55
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
07.10.2008
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: VYS351_zaveryStan.dot (104 kB) - 07.10.2008 07:25:53
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: