Záměry na území ČR
Kód záměru: JHC991
Název záměru: CHOV KUŘAT RYCHNOV U NOVÝCH HRADŮ
Znění novely zákona: č. 284/2021 Sb.
Stav: Veřejné projednání
Podlimitní: Ne
Zařazení: II/69
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihočeský krajČeské BudějoviceHorní StropniceRychnov u Nových Hradů
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 03.05.2022 08:19
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Zemědělské družstvo Kamenná, Rychnov u Nových Hradů 172, 373 36 Horní Stropnice
IČ oznamovatele: 48208582
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
19.10.2021
Termín pro zaslání vyjádření: 18.11.2021
Zpracovatel oznámení: Nešpor Miroslav Ing.
Text oznámení záměru: JHC991_oznameni.zip (14475 kB) - 18.10.2021 14:06:55
Informace o oznámení: JHC991_infOznam.pdf (161 kB) - 18.10.2021 14:06:55
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
03.12.2021
Závěry zjišťovacího řízení: JHC991_zjistovaci.pdf (225 kB) - 06.12.2021 09:41:48
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
JihočeskýČeské BudějoviceKrajský úřad Jihočeského kraje
JihočeskýČeské BudějoviceMěstský úřad Nové Hrady
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Nešpor Miroslav Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
18.03.2022
Termín pro zaslání vyjádření: 17.04.2022
Text dokumentace: JHC991_dokumentace.pdf (7534 kB) - 18.03.2022 10:56:57
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Přílohy k dokumentaci: hluková studie
JHC991_prilohaDokumentaceDOC_1.pdf (2011 kB) - 18.03.2022 11:01:49
rozptylová studie
JHC991_prilohaDokumentaceDOC_2.pdf (2251 kB) - 18.03.2022 11:02:24
pachová studie
JHC991_prilohaDokumentaceDOC_3.pdf (1309 kB) - 18.03.2022 11:02:36
vliv na veřejné zdraví
JHC991_prilohaDokumentaceDOC_4.pdf (397 kB) - 18.03.2022 11:03:34
Informace o dokumentaci: JHC991_infDokumentace.pdf (161 kB) - 18.03.2022 10:53:55
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
02.05.2022
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
JHC991_inf1VP.pdf (158 kB) - 03.05.2022 08:19:59
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: