Záměry na území ČR
Kód záměru: STC1602
Název záměru: Modernizace areálu chovu skotu Veliš
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Prodloužení platnosti stanoviska
Podlimitní:
Zařazení: I/1.7
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Středočeský krajBenešovVelišVeliš
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 03.07.2020 10:50
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Podblanicko Louňovice pod Blaníkem a.s.
IČ oznamovatele: 61673196
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru:
Informace o oznámení:
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení:
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Přílepek Radek Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
05.12.2012
Termín pro zaslání vyjádření: 04.01.2013
Text dokumentace: STC1602_dokumentace.pdf (3517 kB) - 28.11.2012 16:06:08
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: STC1602_infDokumentace.doc (95 kB) - 28.11.2012 16:13:42
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Nešpor Miroslav Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
15.02.2013
Termín pro zaslání vyjádření: 18.03.2013
Text posudku: STC1602_posudek.doc (10031 kB) - 08.02.2013 11:00:51
Informace o posudku: STC1602_infPosudek.doc (70 kB) - 08.02.2013 11:00:51
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
10.04.2013
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000: Neprokázán
Text stanoviska: STC1602_zaveryStan.zip (99 kB) - 07.10.2015 14:53:40
Prodloužení stanoviska: STC1602_prodlouzeniStan.pdf (339 kB) - 03.07.2020 10:50:59
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: Předložena dokumentace