Záměry na území ČR
Kód záměru: VYS946
Název záměru: Výkrmna prasat Udeřice
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/69
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Kraj VysočinaTřebíčBačiceUdeřice
Příslušný úřad: Krajský úřad Kraje Vysočina
Datum a čas posledních úprav: 15.01.2019 08:39
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Zemědělské družstvo Hrotovice, družstvo, Milačka 603, 675 55 Hrotovice
IČ oznamovatele: 00139513
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
31.08.2018
Termín pro zaslání vyjádření: 01.10.2018
Zpracovatel oznámení: Pantoflíček Petr Ing.
Text oznámení záměru: VYS946_oznameni.zip (14337 kB) - 04.09.2018 10:40:42
Informace o oznámení: VYS946_infOznam.pdf (885 kB) - 31.08.2018 09:08:53
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
05.10.2018
Datum nabytí právní moci: 06.11.2018
Závěry zjišťovacího řízení: VYS946_zjistovaci.zip (6153 kB) - 09.10.2018 06:52:08
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: Odvolání - OVSS VII MŽP vydal dne 20. 12. 2018 pod č. j. MZP/2018/560/2050 sp. zn. ZN/MZP/2018/560/514 rozhodnutí, kterým podané odvolání zamítl.