Záměry na území ČR
Kód záměru: VYS900
Název záměru: Teletník Nový Telečkov
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/1.5
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Kraj VysočinaTřebíčNový TelečkovNový Telečkov
Příslušný úřad: Krajský úřad Kraje Vysočina
Datum a čas posledních úprav: 26.09.2017 16:00
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Liber, družstvo vlastníků, Rudíkov 266, 675 05 Rudíkov
IČ oznamovatele: 49447921
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
01.09.2017
Termín pro zaslání vyjádření: 21.09.2017
Zpracovatel oznámení: Pantoflíček Petr Ing.
Text oznámení záměru: VYS900_oznameni.pdf (6101 kB) - 01.09.2017 13:23:55
Informace o oznámení: VYS900_infOznam.pdf (216 kB) - 01.09.2017 13:23:55
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
26.09.2017
Datum nabytí právní moci: 27.10.2017
Závěry zjišťovacího řízení: VYS900_zjistovaci.pdf (950 kB) - 26.09.2017 16:00:40
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: