Záměry na území ČR
Kód záměru: PAK804
Název záměru: Mléčná farma Dolní Sloupnice
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/69
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Pardubický krajSvitavySloupniceDolní Sloupnice
Příslušný úřad: Krajský úřad Pardubického kraje
Datum a čas posledních úprav: 11.04.2018 10:58
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Zemědělské družstvo se sídlem ve Sloupnici, Dolní Sloupnice 134, 565 53 Sloupnice
IČ oznamovatele: 00131024
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
27.02.2018
Termín pro zaslání vyjádření: 31.03.2018
Zpracovatel oznámení: Pantoflíček Petr Ing.
Text oznámení záměru: PAK804_oznameni.pdf (8630 kB) - 26.02.2018 15:48:50
Informace o oznámení: PAK804_infOznam.pdf (595 kB) - 26.02.2018 15:48:50
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
12.04.2018
Datum nabytí právní moci: 27.04.2018
Závěry zjišťovacího řízení: PAK804_zjistovaci.pdf (608 kB) - 11.04.2018 10:58:36
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
PardubickýSvitavyMěstský úřad Litomyšl
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: