Záměry na území ČR
Kód záměru: JHC724
Název záměru: Porodna prasat Slavňovice
Znění novely zákona: č. 350/2012 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/1.5;§4 odst. 1 písm. c
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihočeský krajTáborStádlecSlavňovice
Poznámka: V oznámení uvedeno hnojiště s jímkou, které není možno v uvedené podobě postavit a o jeho umístění a podobě se jedná.
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 30.03.2015 14:11
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Zemědělské družstvo Opařany, Stádlec 66, 391 62 Stádlec
IČ oznamovatele: 00114855
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
02.03.2015
Termín pro zaslání vyjádření: 23.03.2015
Zpracovatel oznámení: Pantoflíček Petr Ing.
Text oznámení záměru: JHC724_oznameni.pdf (3719 kB) - 27.02.2015 10:56:32
Informace o oznámení: JHC724_infOznam.pdf (106 kB) - 03.03.2015 09:37:52
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
31.03.2015
Závěry zjišťovacího řízení: JHC724_zjistovaci.zip (1210 kB) - 30.03.2015 14:11:51
Informace o závěru zjišťovacího řízení: JHC724_infZjistovaci.pdf (57 kB) - 30.03.2015 14:11:51
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
JihočeskýTáborMěstský úřad Tábor
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: V oznámení uvedeno hnojiště s jímkou, které nebude součástí záměru, neboť nelze v uvedené podobě postavit a o jeho umístění a podobě se jedná.