Záměry na území ČR
Kód záměru: PAK019
Název záměru: Stavební úpravy stájí na výkrmny prasat ve středisku Kamenná Horka
Znění novely zákona: č. 100/2001 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: I/1.7
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Pardubický krajSvitavyKamenná HorkaČeská Kamenná Horka
Poznámka: areál ŽV
Příslušný úřad: Krajský úřad Pardubického kraje
Datum a čas posledních úprav: 10.06.2003 08:35
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: ZZN ve Svitavách, a.s., Průmyslová 1, 568 29 Svitavy
IČ oznamovatele: 60108114
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Pantoflíček Petr Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: PAK019_oznameni.doc (7850 kB) - 06.12.2002 08:54:09
Informace o oznámení: PAK019_infOznam.doc (163 kB) - 06.12.2002 08:54:11
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: PAK019_zjistovaci.doc (2781 kB) - 09.04.2003 12:42:26
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Pozděna Petr Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: PAK019_posudek.doc (87 kB) - 09.04.2003 13:00:03
Informace o posudku: PAK019_infPosudek.doc (171 kB) - 09.04.2003 13:00:18
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
PAK019_inf1VP.doc (171 kB) - 10.06.2003 07:33:20
Zápis z 1. veřejného projednání: PAK019_zapis1VP.doc (55 kB) - 10.06.2003 07:33:21
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: PAK019_zaveryStan.doc (179 kB) - 10.06.2003 07:34:30
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: