Autorizované osoby pro zpracování dokumentace a posudku
Zobrazit názvy záměrů
Jméno: Pozděna Petr Ing.
Č.j. rozhodnutí
o prodloužení autorizace:
35271/ENV/06, 42045/ENV/11, 23904/ENV/16, MZP/2021/710/3918
Č.j. osvědčení/rozhodnutí
o udělení autorizace:
3312/348/OPVŽP/97
Platnost do: 31.12.2026
Dosud zprac. oznámení:
Dosud zprac. dokumentace:
Dosud zprac. posudky:
Zaměstnavatel: OSVČ
Zaměstnavatel - ulice: Lonkova 470
Zaměstnavatel - mesto: Pardubice
Zaměstnavatel - PSČ: 530 09
Zaměstnavatel - telefon: 603 289 332
Bydliště - ulice: Lonkova 470
Bydliště - město: Pardubice
Bydliště - PSČ: 530 09
Bydliště - telefon: 603 289 332
Email: petr.pozdena@gmail.com
Poznámka: odpadové hospodářství, obchodní a skladové areály, průmyslová výroba, chemie, farmakologie, petrochemie, stavby silnic a železnic, sanace ekologických zátěží
Specializace
Zemědělství a lesní hospodářství:
Vodní hospodářství:
Dobývání nerostů:
Klasická energetika:
Jaderná energetika:
Výroba a zpracování kovů:
Dřevařský a papírenský průmysl: Ano
Průmysl stavebních hmot:
Chemie, farmakologie, petrochemie: Ano
Potravinářský průmysl:
Dopravní zařízení: Ano
Další odvětví lehkého průmyslu: Ano
Odpadové hospodářství: Ano
Ostatní: Ano
SEA: