Záměry na území ČR
Kód záměru: PAK738
Název záměru: Relaxační centrum Lonkovka, Pardubice
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/10.8
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Pardubický krajPardubicePardubicePardubice
Příslušný úřad: Krajský úřad Pardubického kraje
Datum a čas posledních úprav: 13.06.2017 09:13
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Služby města Pardubice a.s., Hůrka 1803, 530 02 Pardubice - Bílé Předměstí
IČ oznamovatele: 25262572
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
23.06.2016
Termín pro zaslání vyjádření: 14.07.2016
Zpracovatel oznámení: Pozděna Petr Ing.
Text oznámení záměru: PAK738_oznameni.zip (8497 kB) - 22.06.2016 16:42:24
Informace o oznámení: PAK738_infOznam.pdf (543 kB) - 22.06.2016 16:42:24
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
02.08.2016
Závěry zjišťovacího řízení: PAK738_zjistovaci.zip (7013 kB) - 02.08.2016 10:58:44
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Pozděna Petr Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
16.12.2016
Termín pro zaslání vyjádření: 16.01.2017
Text dokumentace: PAK738_dokumentace.zip (24620 kB) - 15.12.2016 13:41:32
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: PAK738_infDokumentace.pdf (589 kB) - 15.12.2016 13:41:32
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Bajer Tomáš RNDr., CSc.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
06.04.2017
Termín pro zaslání vyjádření: 06.05.2017
Text posudku: PAK738_posudek.pdf (7894 kB) - 06.04.2017 08:41:24
Informace o posudku: PAK738_infPosudek.pdf (592 kB) - 06.04.2017 08:41:24
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
26.04.2017
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
PAK738_inf1VP.pdf (272 kB) - 19.05.2017 09:13:58
Zápis z 1. veřejného projednání: PAK738_zapis1VP.pdf (617 kB) - 19.05.2017 09:13:58
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
13.06.2017
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: PAK738_zaveryStan.pdf (822 kB) - 13.06.2017 09:13:26
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: