Záměry na území ČR
Kód záměru: PAK069
Název záměru: Rekonstrukce a dostavba střediska živočišné výroby - stáje pro skot, Podlažice
Znění novely zákona: č. 100/2001 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: I/1.7
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Pardubický krajChrudimChrastPodlažice
Příslušný úřad: Krajský úřad Pardubického kraje
Datum a čas posledních úprav: 30.09.2004 11:47
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Doubrava, a.s., p. Chrast u Chrudimi, Podlažice , PSČ 53851
IČ oznamovatele: 48173045
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Vraný Miroslav Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: PAK069_oznameni.doc (19392 kB) - 20.04.2004 08:22:33
Informace o oznámení: PAK069_infOznam.doc (43 kB) - 20.04.2004 08:22:33
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: PAK069_zjistovaci.pdf (3018 kB) - 10.06.2004 08:40:19
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Pozděna Petr Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: PAK069_posudek.doc (263 kB) - 12.08.2004 09:19:36
Informace o posudku: PAK069_infPosudek.doc (52 kB) - 12.08.2004 09:19:36
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
PAK069_inf1VP.doc (52 kB) - 12.08.2004 09:21:42
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: PAK069_zaveryStan.doc (200 kB) - 30.09.2004 10:47:06
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: