Záměry na území ČR
Kód záměru: OV4194
Název záměru: Výroba meziproduktů pro F-plyny 4. generace s nízkým GWP - Spolek pro chemickou a hutní výrobu, a.s.
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Stanovisko
Zařazení: I/30
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Ústecký krajÚstí nad LabemÚstí nad LabemÚstí nad Labem
Příslušný úřad: MŽP OVSS IV
Datum a čas posledních úprav: 07.02.2020 10:40
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost
IČ oznamovatele: 00011789
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení:
Text oznámení záměru:
Informace o oznámení:
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení:
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Pozděna Petr Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
23.09.2019
Termín pro zaslání vyjádření: 23.10.2019
Text dokumentace: OV4194_dokumentace.pdf (25219 kB) - 20.09.2019 09:03:12
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Přílohy k dokumentaci: příloha
OV4194_prilohaDokumentaceDOC_1.zip (42739 kB) - 20.09.2019 09:05:45
Informace o dokumentaci: OV4194_infDokumentace.pdf (111 kB) - 20.09.2019 15:00:08
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Dvořáková Irena RNDr.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: OV4194_posudek.pdf (432 kB) - 07.02.2020 10:39:39
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
10.02.2020
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: OV4194_zaveryStan.pdf (156 kB) - 07.02.2020 10:40:12
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: