Záměry na území ČR
Kód záměru: OV1130
Název záměru: Provoz povrchových úprav v průmyslové zóně města Nymburk
Znění novely zákona: č. 350/2012 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: I/4.4
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Středočeský krajNymburkNymburkNymburk
Příslušný úřad: MŽP OVSS I
Datum a čas posledních úprav: 17.09.2013 09:24
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: AZOS CZ, s.r.o., Dobrovského 24/717, 170 00 Praha 7 - Holešovice
IČ oznamovatele: 27273474
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
21.02.2013
Termín pro zaslání vyjádření: 14.03.2013
Zpracovatel oznámení: Pozděna Petr Ing.
Text oznámení záměru: OV1130_oznameni.zip (13071 kB) - 26.02.2013 08:29:28
Informace o oznámení: OV1130_infOznam.pdf (161 kB) - 19.02.2013 11:06:31
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: OV1130_zjistovaci.pdf (5118 kB) - 02.04.2013 16:26:56
Informace o závěru zjišťovacího řízení: OV1130_infZjistovaci.pdf (133 kB) - 02.04.2013 16:26:56
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
StředočeskýNymburkMěstský úřad Nymburk
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Tomášek Josef Ing., CSc.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
12.06.2013
Termín pro zaslání vyjádření: 12.07.2013
Text posudku: OV1130_posudek.pdf (631 kB) - 10.06.2013 15:29:16
Informace o posudku: OV1130_infPosudek.pdf (158 kB) - 10.06.2013 15:29:16
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
11.09.2013
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: OV1130_zaveryStan.pdf (308 kB) - 17.09.2013 09:24:03
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: