Záměry na území ČR
Kód záměru: PAK322
Název záměru: Tichá Orlice, Ústí nad Orlicí, zvýšení protipovodňové ochrany města hrázemi, rekonstrukcí koryta a jezů
Znění novely zákona: č. 163/2006 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/1.4
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Pardubický krajÚstí nad OrlicíÚstí nad OrlicíGerhartice
Pardubický krajÚstí nad OrlicíÚstí nad OrlicíKerhartice nad Orlicí
Pardubický krajÚstí nad OrlicíÚstí nad OrlicíÚstí nad Orlicí
Příslušný úřad: Krajský úřad Pardubického kraje
Datum a čas posledních úprav: 21.07.2009 08:09
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Povodí Labe s.p., Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové
IČ oznamovatele: 70890005
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
03.01.2008
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Bajer Tomáš RNDr., CSc.
Text oznámení záměru: PAK322_oznameni.pdf (2111 kB) - 02.01.2008 13:57:07
Informace o oznámení: PAK322_infOznam.doc (47 kB) - 20.01.2009 14:29:13
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
07.02.2008
Závěry zjišťovacího řízení: PAK322_zjistovaci.doc (134 kB) - 18.08.2008 13:30:14
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Bajer Tomáš RNDr., CSc.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
28.01.2009
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: PAK322_dokumentace.pdf (2819 kB) - 06.02.2009 14:28:00
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: PAK322_infDokumentace.doc (48 kB) - 06.02.2009 14:28:00
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Pozděna Petr Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
08.06.2009
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: PAK322_posudek.pdf (502 kB) - 16.06.2009 09:24:32
Informace o posudku: PAK322_infPosudek.doc (51 kB) - 16.06.2009 09:24:32
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
30.06.2009
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
PAK322_inf1VP.doc (49 kB) - 30.06.2009 10:51:18
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
17.07.2009
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000: Neprokázán
Text stanoviska: PAK322_zaveryStan.doc (173 kB) - 21.07.2009 07:09:01
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: