Záměry na území ČR
Kód záměru: PAK665
Název záměru: B222 Nová jednotka sférických prachů
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: I/7.6
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Pardubický krajPardubicePardubiceSemtín
Příslušný úřad: Krajský úřad Pardubického kraje
Datum a čas posledních úprav: 31.07.2015 09:52
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Explosia a.s., Pardubice - Semtín 107, 530 50 Pardubice
IČ oznamovatele: 25291581
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Pozděna Petr Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru:
Informace o oznámení:
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení:
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Pozděna Petr Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
10.02.2015
Termín pro zaslání vyjádření: 13.03.2015
Text dokumentace: PAK665_dokumentace.zip (12552 kB) - 09.02.2015 10:27:44
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: PAK665_infDokumentace.pdf (469 kB) - 09.02.2015 10:27:44
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Bajer Tomáš RNDr., CSc.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
26.05.2015
Termín pro zaslání vyjádření: 26.06.2015
Text posudku: PAK665_posudek.zip (6673 kB) - 25.05.2015 13:17:32
Informace o posudku: PAK665_infPosudek.pdf (572 kB) - 25.05.2015 13:17:32
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
03.08.2015
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000: Neprokázán
Text stanoviska: PAK665_zaveryStan.pdf (733 kB) - 31.07.2015 09:52:12
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: