Záměry na území ČR
Kód záměru: OV1193
Název záměru: Intenzifikace výroby kyanovodíku a alkalických kyanidů II
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: I/7.3;II/10.4
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Středočeský krajKolínKolínKolín
Příslušný úřad: MŽP OVSS I
Datum a čas posledních úprav: 22.09.2017 16:54
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Lučební závody Draslovka a.s. Kolín, Havlíčkova 605, 280 02 Kolín IV
IČ oznamovatele: 46357351
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení:
Text oznámení záměru:
Informace o oznámení:
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení:
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
Hlavní město PrahaPrahaKrajský úřad Středočeského kraje
StředočeskýKolínMěstský úřad Kolín
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Bajer Tomáš RNDr., CSc.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
17.01.2017
Termín pro zaslání vyjádření: 16.02.2017
Text dokumentace: OV1193_dokumentace.pdf (5583 kB) - 12.01.2017 12:27:04
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Přílohy k dokumentaci: P1 - P8
OV1193_prilohaDokumentaceDOC_1.zip (19731 kB) - 12.01.2017 12:34:43
Informace o dokumentaci: OV1193_infDokumentace.pdf (319 kB) - 12.01.2017 13:32:02
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Pozděna Petr Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
23.06.2017
Termín pro zaslání vyjádření: 24.07.2017
Text posudku: OV1193_posudek.pdf (5101 kB) - 21.06.2017 18:50:14
Informace o posudku: OV1193_infPosudek.pdf (271 kB) - 21.06.2017 18:50:14
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
26.09.2017
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: OV1193_zaveryStan.pdf (396 kB) - 22.09.2017 16:54:48
Prodloužení stanoviska:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
StředočeskýKolínMěstský úřad Kolín
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: Místo oznámení předložena dokumentace v souladu s § 6 odst. 5 zák. č. 100/2001 Sb.