Záměry na území ČR
Kód záměru: PAK575
Název záměru: Mísení A 60
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: I/7.6
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Pardubický krajPardubiceLázně BohdanečLázně Bohdaneč
Pardubický krajPardubicePardubiceSemtín
Pardubický krajPardubiceSrchHrádek u Pardubic
Příslušný úřad: Krajský úřad Pardubického kraje
Oznamovatel: Explosia a.s., Semtín 107, Pardubice 530 50
IČO oznamovatele: 25291581
Datum a čas posledních úprav: 26.01.2017 07:03
OZNÁMENÍ
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru:
Informace o oznámení:
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení:
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Dvořáková Irena RNDr.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
17.10.2012
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: PAK575_dokumentace.zip (24238 kB) - 17.10.2012 08:42:10
Text přepracované/doplněné dokumentace: PAK575_prepracovana.zip (7436 kB) - 25.01.2013 12:18:37
Informace o dokumentaci: PAK575_infDokumentace.pdf (84 kB) - 17.10.2012 08:42:10
Vrácení dokumentace: PAK575_vraceni.doc (47 kB) - 20.12.2012 09:27:14
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Pozděna Petr Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
25.01.2013
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: PAK575_posudek.zip (1986 kB) - 25.01.2013 12:23:03
Informace o posudku: PAK575_infPosudek.pdf (97 kB) - 25.01.2013 12:23:03
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
18.04.2013
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000: Neprokázán
Text stanoviska: PAK575_zaveryStan.zip (1189 kB) - 26.01.2017 07:03:52
Prodloužení stanoviska:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
PardubickýPardubiceMagistrát města Pardubic
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: