Záměry na území ČR
Kód záměru: OV1264
Název záměru: Rozšíření Centra komplexního nakládání s odpady Čáslav
Znění novely zákona: č. 284/2021 Sb.
Stav: Dokumentace
Podlimitní: Ne
Zařazení: I/53
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Středočeský krajKutná HoraČáslavČáslav
Příslušný úřad: MŽP OVSS I
Datum a čas posledních úprav: 13.03.2023 10:14
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.
IČ oznamovatele: 49356089
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
22.12.2022
Termín pro zaslání vyjádření: 23.01.2023
Zpracovatel oznámení: Tomášek Josef Ing., CSc.
Text oznámení záměru:
Informace o oznámení:
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení:
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Tomášek Josef Ing., CSc.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: OV1264_dokumentace.zip (67455 kB) - 20.12.2022 15:12:50
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: OV1264_infDokumentace.pdf (299 kB) - 25.01.2023 12:23:24
Vrácení dokumentace: OV1264_vraceni.pdf (181 kB) - 13.03.2023 10:14:59
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: