Záměry na území ČR
Kód záměru: PAK050
Název záměru: Výroba 2,3-dimethyl-2,3-dinitrobutanu
Znění novely zákona: č. 100/2001 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: I/7.6
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Pardubický krajPardubicePardubiceSemtín
Příslušný úřad: Krajský úřad Pardubického kraje
Datum a čas posledních úprav: 01.09.2004 10:42
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Explosia a.s., 532 17 Pardubice - Semtín
IČ oznamovatele: 25291581
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Pozděna Petr Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: PAK050_oznameni.doc (136 kB) - 03.12.2003 07:54:15
Informace o oznámení: PAK050_infOznam.doc (41 kB) - 03.12.2003 07:54:15
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: PAK050_zjistovaci.doc (2349 kB) - 28.01.2004 10:26:54
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Pozděna Petr Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: PAK050_dokumentace.doc (161 kB) - 01.04.2004 12:06:29
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: PAK050_infDokumentace.doc (43 kB) - 01.04.2004 12:06:29
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Obršál Zdeněk Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: PAK050_posudek.doc (1754 kB) - 19.07.2004 09:49:19
Informace o posudku: PAK050_infPosudek.doc (51 kB) - 19.07.2004 09:49:20
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
PAK050_inf1VP.doc (51 kB) - 19.07.2004 09:51:25
Zápis z 1. veřejného projednání: PAK050_zapis1VP.doc (63 kB) - 01.09.2004 09:40:22
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: PAK050_zaveryStan.doc (198 kB) - 01.09.2004 09:41:51
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: