Záměry na území ČR
Kód záměru: OV6079
Název záměru: Výroba roztoků k redukčnímu stříbření skla a plastů - Chroustovice
Znění novely zákona: č. 216/2007 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: I/7.3
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Pardubický krajChrudimChroustoviceMěstec
Příslušný úřad: MŽP OVSS VI
Datum a čas posledních úprav: 29.08.2008 08:18
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: EGO 93, s.r.o., Resslovo nám. 76, 537 01 Chrudim
IČ oznamovatele: 49282093
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Pozděna Petr Ing.
Text oznámení záměru: OV6079_oznameni.doc (34091 kB) - 15.05.2008 08:10:09
Informace o oznámení: OV6079_infOznam.pdf (177 kB) - 15.05.2008 07:42:09
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: OV6079_zjistovaci.pdf (190 kB) - 12.06.2008 07:19:40
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Obršál Zdeněk Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: OV6079_posudek.pdf (721 kB) - 14.07.2008 09:32:27
Informace o posudku: OV6079_infPosudek.pdf (177 kB) - 14.07.2008 09:32:30
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000: Neprokázán
Text stanoviska: OV6079_zaveryStan.pdf (242 kB) - 29.08.2008 07:17:34
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: