Záměry na území ČR
Kód záměru: PAK016
Název záměru: Výstavba nové stáje pro dojnice na středisku ŽV Vendolí
Znění novely zákona: č. 100/2001 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: I/1.7
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Pardubický krajSvitavyVendolíVendolí
Příslušný úřad: Krajský úřad Pardubického kraje
Datum a čas posledních úprav: 15.09.2003 11:43
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Zemědělské družstvo Vendolí, 569 14 Vendolí
IČ oznamovatele: 48154831
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Vraný Miroslav Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: PAK016_oznameni.doc (3152 kB) - 14.11.2002 11:28:57
Informace o oznámení: PAK016_infOznam.doc (158 kB) - 30.09.2002 15:10:10
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: PAK016_zjistovaci.doc (2617 kB) - 09.12.2002 14:17:23
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Pozděna Petr Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: PAK016_posudek.doc (183 kB) - 31.07.2003 08:00:31
Informace o posudku: PAK016_infPosudek.doc (171 kB) - 31.07.2003 08:00:33
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
PAK016_inf1VP.doc (171 kB) - 15.09.2003 10:40:36
Zápis z 1. veřejného projednání: PAK016_zapis1VP.doc (60 kB) - 15.09.2003 10:40:36
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: PAK016_zaveryStan.doc (188 kB) - 15.09.2003 10:42:34
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: