Záměry na území ČR
Kód záměru: OV6044
Název záměru: Chemická ČOV - navýšení kapacity a rozšíření... Přelouč
Znění novely zákona: č. 163/2006 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/10.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Pardubický krajPardubicePřeloučPřelouč
Příslušný úřad: MŽP OVSS VI
Datum a čas posledních úprav: 14.05.2007 13:43
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: EXCALIBUR ARMY spol. s r.o., Kodaňská 521, Praha 10
IČ oznamovatele: 64573877
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Pozděna Petr Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: OV6044_oznameni.doc (3759 kB) - 21.12.2006 08:31:32
Informace o oznámení: OV6044_infOznam.pdf (180 kB) - 21.12.2006 08:31:38
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: OV6044_zjistovaci.pdf (193 kB) - 22.01.2007 14:35:44
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Bajer Tomáš RNDr., CSc.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: OV6044_posudek.pdf (1554 kB) - 19.03.2007 06:18:11
Informace o posudku: OV6044_infPosudek.pdf (179 kB) - 19.03.2007 06:18:17
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000: Neprokázán
Text stanoviska: OV6044_zaveryStan.pdf (228 kB) - 14.05.2007 12:42:50
Prodloužení stanoviska:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
PardubickýPardubiceMěstský úřad Přelouč
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: