Záměry na území ČR
Kód záměru: MZP443
Název záměru: Intenzifikace výroby kyanovodíku a alkalických kyanidů
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: I/7.3
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Středočeský krajKolínKolínKolín
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Datum a čas posledních úprav: 04.05.2015 15:30
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Lučební závody Draslovka, a.s., Kolín
IČ oznamovatele: 46357351
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení:
Text oznámení záměru:
Informace o oznámení:
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení:
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Bajer Tomáš RNDr., CSc.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
28.08.2014
Termín pro zaslání vyjádření: 27.09.2014
Text dokumentace: MZP443_dokumentace.pdf (11110 kB) - 27.08.2014 09:46:22
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Přílohy k dokumentaci: Soulad s ÚPD a Naturou
MZP443_prilohaDokumentaceDOC_1.zip (260 kB) - 27.08.2014 09:46:22
Platné IP
MZP443_prilohaDokumentaceDOC_2.zip (135 kB) - 27.08.2014 09:46:45
Bezpečnostní listy
MZP443_prilohaDokumentaceDOC_3.zip (673 kB) - 27.08.2014 09:47:09
Rozptylová studie
MZP443_prilohaDokumentaceDOC_4.zip (8989 kB) - 27.08.2014 09:47:42
Protokol o měření hluku z dopravy
MZP443_prilohaDokumentaceDOC_5.zip (1937 kB) - 27.08.2014 09:48:16
Protokol o měření hluku_mimopracovní prostředí
MZP443_prilohaDokumentaceDOC_6.zip (2242 kB) - 27.08.2014 09:48:51
Akustická studie
MZP443_prilohaDokumentaceDOC_7.zip (3164 kB) - 27.08.2014 09:49:16
Vlivy na veřejné zdraví
MZP443_prilohaDokumentaceDOC_8.zip (426 kB) - 27.08.2014 09:49:43
Informace o dokumentaci: MZP443_infDokumentace.pdf (130 kB) - 27.08.2014 09:50:17
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Pozděna Petr Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
15.01.2015
Termín pro zaslání vyjádření: 14.02.2015
Text posudku: MZP443_posudek.pdf (4326 kB) - 09.01.2015 08:50:29
Informace o posudku: MZP443_infPosudek.pdf (133 kB) - 09.01.2015 08:50:29
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
11.05.2015
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: MZP443_zaveryStan.pdf (197 kB) - 04.05.2015 15:30:43
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: