Záměry na území ČR
Kód záměru: OV6246
Název záměru: BČOV Pardubice – rozšíření způsobu užívání na zařízení k odstraňování odpadů
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: I/10.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Pardubický krajPardubiceRybitvíRybitví
Příslušný úřad: MŽP OVSS VI
Datum a čas posledních úprav: 05.01.2018 11:18
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., Teplého 2014, 530 02 Pardubice
IČ oznamovatele: 60108631
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
01.08.2017
Termín pro zaslání vyjádření: 01.09.2017
Zpracovatel oznámení: Pozděna Petr Ing.
Text oznámení záměru: OV6246_oznameni.zip (24495 kB) - 26.07.2017 06:39:48
Informace o oznámení: OV6246_infOznam.pdf (150 kB) - 26.07.2017 06:39:48
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení:
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Přílepek Radek Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
31.10.2017
Termín pro zaslání vyjádření: 30.11.2017
Text posudku: OV6246_posudek.pdf (1742 kB) - 26.10.2017 05:37:47
Informace o posudku: OV6246_infPosudek.pdf (90 kB) - 26.10.2017 05:37:47
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: OV6246_zaveryStan.pdf (148 kB) - 05.01.2018 11:18:20
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: