Záměry na území ČR
Kód záměru: PAK181
Název záměru: Skládka Kubíkovy Duby II etapa
Znění novely zákona: č. 163/2006 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/10.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Pardubický krajChrudimTřemošniceTřemošnice nad Doubravou
Příslušný úřad: Krajský úřad Pardubického kraje
Datum a čas posledních úprav: 19.07.2007 12:35
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Město Třemošnice, náměstí Míru 451, 538 43 Třemošnice
IČ oznamovatele: 00271071
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Obršál Zdeněk Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: PAK181_oznameni.pdf (2617 kB) - 05.10.2006 09:34:21
Informace o oznámení: PAK181_infOznam.doc (50 kB) - 05.10.2006 09:47:03
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: PAK181_zjistovaci.doc (73 kB) - 22.11.2006 16:21:52
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Obršál Zdeněk Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: PAK181_dokumentace.pdf (4729 kB) - 28.02.2007 14:26:50
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: PAK181_infDokumentace.doc (47 kB) - 28.02.2007 16:32:27
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Pozděna Petr Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: PAK181_posudek.doc (385 kB) - 23.05.2007 08:45:29
Informace o posudku: PAK181_infPosudek.doc (48 kB) - 23.05.2007 09:35:20
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
PAK181_inf1VP.doc (47 kB) - 15.06.2007 07:05:14
Zápis z 1. veřejného projednání: PAK181_zapis1VP.doc (76 kB) - 17.07.2007 07:13:20
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000: Neprokázán
Text stanoviska: PAK181_zaveryStan.doc (182 kB) - 19.07.2007 11:35:08
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: