Záměry na území ČR
Kód záměru: PLK1548
Název záměru: Výkrmna prasat Mutěnín
Znění novely zákona: č. 436/2009 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: I/1.7;§4 odst. 1 písm. b
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Plzeňský krajDomažliceMutěnínMutěnín
Příslušný úřad: Krajský úřad Plzeňského kraje
Datum a čas posledních úprav: 15.02.2011 09:50
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Druhá Poběžovická a.s., Vranovská 142, 345 22 Poběžovice
IČ oznamovatele: 25227131
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
12.01.2011
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Pantoflíček Petr Ing.
Text oznámení záměru: PLK1548_oznameni.doc (5086 kB) - 12.01.2011 09:11:28
Informace o oznámení: PLK1548_infOznam.doc (56 kB) - 12.01.2011 09:11:28
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
15.02.2011
Závěry zjišťovacího řízení: PLK1548_zjistovaci.zip (1172 kB) - 15.02.2011 09:49:37
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: