Záměry na území ČR
Kód záměru: VYS799
Název záměru: Modernizace výkrmu drůbeže Stará Říše
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/1.5
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Kraj VysočinaJihlavaStará ŘíšeStará Říše
Příslušný úřad: Krajský úřad Kraje Vysočina
Datum a čas posledních úprav: 09.10.2015 10:58
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Zemědělská společnost Stará Říše, s.r.o., Stará Říše 40, 588 67 Stará Říše
IČ oznamovatele: 46992600
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
07.09.2015
Termín pro zaslání vyjádření: 27.09.2015
Zpracovatel oznámení: Pantoflíček Petr Ing.
Text oznámení záměru: VYS799_oznameni.pdf (11334 kB) - 07.09.2015 08:01:39
Informace o oznámení: VYS799_infOznam.pdf (286 kB) - 07.09.2015 08:01:39
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
09.10.2015
Datum nabytí právní moci: 10.11.2015
Závěry zjišťovacího řízení: VYS799_zjistovaci.pdf (435 kB) - 09.10.2015 10:58:07
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: