Záměry na území ČR
Kód záměru: VYS864
Název záměru: Modernizace chovu prasat Krhov
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Ukončeno z jiných důvodů
Podlimitní:
Důvody ukončení záměru: VYS864_duvodyUkonceni.pdf (159 kB) - 03.04.2017 07:54:58
Zařazení: II/1.5
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Kraj VysočinaTřebíčKrhovKrhov u Hrotovic
Příslušný úřad: Krajský úřad Kraje Vysočina
Datum a čas posledních úprav: 03.04.2017 07:54
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Zemědělské družstvo Hrotovice, družstvo
IČ oznamovatele: 00139513
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
03.03.2017
Termín pro zaslání vyjádření: 23.03.2017
Zpracovatel oznámení: Pantoflíček Petr Ing.
Text oznámení záměru: VYS864_oznameni.pdf (10896 kB) - 06.03.2017 07:12:02
Informace o oznámení: VYS864_infOznam.pdf (204 kB) - 06.03.2017 07:12:02
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení:
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: